Bằng cấp và chứng chỉ của Lương Y

Để đủ kinh nghiệm thành lập một Trung Tâm Nghiên Cứu YHCT do UBND Thành Phố Hồ Chí Minh, Cơ Quan Chủ Quản Sở Khoa Học & Công Nghệ cho phép hoạt động, Lương Y Lê Vinh Thành đã trải qua quá trình học tập, rèn luyện vất vả và tâm huyết.

Quá trình học tập của Lương Y từ những năm thập niên 68 với đầy đủ các chứng nhận về bằng cấp cho về các Bộ môn của Y Học Cổ Truyền cho đến tận hôm qua đó là một minh chứng sống động cho sự yêu nghề thầy Thuốc của Ông.

Chứng Chỉ I : Giải Phẫu, Sinh Lý, Thuốc thiết yếu, Lý Luận Cơ Bản và Đạo Đức Y Tế

Chứng Chỉ I : Giải Phẫu, Sinh Lý, Thuốc thiết yếu, Lý Luận Cơ Bản và Đạo Đức Y Tế

 

Chứng chỉ II : Bào chế, Dược Liệu, Dược Lý Trị Liệu

Chứng chỉ II : Bào chế, Dược Liệu, Dược Lý Trị Liệu

 

Chứng Chỉ III : Y xã hội và Tiểu Luận

Chứng Chỉ III : Y xã hội và Tiểu Luận

 

Chứng chỉ III : Châm cứu, Dưỡng Sinh, Xoa Bóp, Thực dưỡng, Xét nghiệm, X- Quang và Triết Học

Chứng chỉ III : Châm cứu, Dưỡng Sinh, Xoa Bóp, Thực dưỡng, Xét nghiệm, X- Quang và Triết Học

 

Chứng chỉ IV : Bệnh học Đông Y, Bệnh học kết hợp, Cấp Cứu

Chứng chỉ IV : Bệnh học Đông Y, Bệnh học kết hợp, Cấp Cứu

 

Chứng Chỉ V : Hoán văn tập I ( từ thuật ngữ ), Hoán Văn tập II ( Dược tánh – Phương thang ), Nội Kinh

 

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền

 

Chứng nhận Lê Vinh Thành

Chứng nhận Lê Vinh Thành

Chứng chỉ hành nghề Văn Bằng : Lương Y
Chứng nhận Lương Y