Bằng cấp và chứng chỉ của Lương Y

Quá trình học tập của Lương Y từ những năm thập niên 68 với đầy đủ các chứng nhận về bằng cấp cho về các Bộ môn của Y Học Cổ Truyền cho đến tận hôm qua đó là một minh chứng sống động cho sự yêu nghề thầy...

XEM TIẾP